Hart voor Mantelzorg

Binnen de Stichting Gezondheidszorg Avereest is er momenteel speciale aandacht voor: ‘Hart voor Mantelzorg’. Het project is opgezet om meer inzicht te krijgen in hoe mantelzorgers binnen de regio Dedemsvaart en Balkbrug de door hen geboden dienstverlening ervaren: Is er sprake van (over)belasting? Bent u mantelzorger en ervaart u het soms als een zware last? Graag komen we met u in gesprek om te onderzoeken of we u kunnen ondersteunen.

Om informatie over de ervaren druk in te winnen hebben we een formulier opgesteld (¨Ervaren-Druk-Informele-Zorg¨, ofwel EDIZ-formulier). Het formulier ligt voor u klaar bij de meeste zorgaanbieders in Dedemsvaart en Balkbrug. U kunt het formulier ook downloaden.

Het ingevulde formulier kunt u inleveren bij de balie van uw huisartsenpraktijk. Er wordt dan een inschatting van uw overbelasting gemaakt en bekeken of een persoonlijk gesprek gewenst is. Persoonlijke gesprekken zullen worden gevoerd door ofwel een Praktijkondersteuner uit de Huisartsenzorg, een (Wijk) Verpleegkundige,  een medewerker van Steunpunt Mantelzorg of door een medewerker van Samen Doen Team West.

Het doel zal zijn om samen met u te zoeken naar oplossingen om de zorg weer draaglijk te maken en / of te houden!

mantelzorgbackgroundjpg